หาคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน

จงหาคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียง  ( Please  find the same meaning  word. (Synonyms)

final ,    welcome,     bike,    sick,   want,   begin,   trees,

study,   right,   false,    scare,  true,    ability,  quickly, price,

most,   speak,     least,    accept,   benefit,  close, promote,

good job,  happy,   freeze,  under, big, see,  end,  strong,

wet,  earth,   circle,  pair,  beautiful,  wealthy,  choose,

hurry,  sound,  turtle, dry,  nice,  incorrect, ill

 

โฆษณา
%d bloggers like this: