จงเขียนเติม do or does ลงในประโยคให้ถูกต้อง

1.What  fruit ……….they   like?

__________________________________________

2. What animal………she  like?

__________________________________________

3. What food………..Preecha  like   best?

__________________________________________

4. What T.V. program………your  mother  like?

________________________________________________

5. What  province  ………. your  brother  like?

_______________________________________________

6. What   subject………..Kanya  like?

_______________________________________________

7. What color ………. Angle   and  Janet  like?

_______________________________________________

8. What fruit……….Elephants?

_______________________________________________

9. What animal  ………cat   like?

_______________________________________________

10. Who………you   like  best?

____________________________________________

Advertisements

About kruchok

ชอบเทคโนโลยี กีฬา ความรู้ต่างๆ

Posted on กรกฎาคม 30, 2012, in แบบฝึกหัด. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน จงเขียนเติม do or does ลงในประโยคให้ถูกต้อง.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: