การทักทาย(Greeting) และการแนะนำ( Introduction)

การทักทายและการแนะนำ

การทักทาย  

Formal Greeting (เป็นทางการ)

A : Good morning, Mr. Smith, how are you?
ก : สวัสดีครับ คุณสมิธ สบายดีหรือ
B : I’m fine, thank you,Mr. Wichai. And how are you?
ข : สบายดีครับ คุณล่ะครับเป็นยังไงคุณวิชัย
A : Very well, thank you.
ก : สบายดีครับ ขอบคุณ

………………………………………………………………………………………………………
A : Good morning, Mr. Peter.
ก : สวัสดีครับคุณปีเตอร์
B : Good morning, Mr. Somsak. How are you?
ข : สวัสดีครับคุณสมศักดิ์ เป็นยังไงบ้างครับ สบายดีหรือ
A : I’m very well, thank you. And how are you?
ก : สบายดีครับ ของคุณ แล้วคุณล่ะครับ
B : Quite all right, thank you.
ข : สบายดีครับ ขอบคุณ

Informal Greeting (ไม่เป็นทางการ)

A : Hello, Malee, how are you today?
ก : สวัสดีมาลี คุณเป็นยังไงบ้างวันนี้
B : I’m not well. I caught a cold.
ข : ฉันไม่สบาย เป็นไข้หวัด
A : Oh, I’m sorry to hear that. Have you taken anything for it?
ก : ยังงั้นหรือ เสียใจด้วยนะ แล้วคุณทานยาอะไรบ้างหรือยัง
B : Yes, I have. Thank you.
ข : ทานแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

…………………………………………………………………………………………..
A : Hello, Vichai. I haven’t seen you for a long time. How have you been?
ก : สวัสดีวิชัย ไม่ได้พบกันเสียนาน เป็นยังไงบ้าง
B : I’m all right, thanks. And how about you?
ข : สบายดีครับ ขอบคุณ แล้วคุณล่ะครับเป็นยังไง
A : Not too bad, thanks.
ก : ก็สบายดี ขอบคุณ

………………………………………………………………………………………
A : Hi, Tom. haven’t seen you for months. What’s new?
ก : สวัสดีทอม ไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือน เป็นยังไงบ้าง
B : Not much. I’ve been busy with my work. What about you?
ข : ไม่มีอะไร ยุ่งแต่งาน แล้วคุณล่ะครับ
A : So so.
ก : ก็ยังงั้นๆ แหละ

………………………………………………………………………………………

Kanda:  Hello,  Wilai. How  are  you?

Wilai:  I’m  all right. Thank you. And  you?

Kanda:  I’m O.k.  It’s  nice  to  see  you  again.

Wilai:  It’s  nice  to  see  you  again,too.

แหล่งอ้างอิง: http://www.bic-englishlearning.com/introduction.html

การแนะนำให้รู้จักกัน  ( INTRODUCTION  )

A : Hello, John.
สวัสดี จอห์น
B : Hello, Choo-Sak.
สวัสดี ชูศักดิ์
A : Welcome to Bangkok.
ขอต้อนรับสู่กรุงเทพฯ
B : Thank you. I haven’t seen you for a long time.
ขอบคุณ ผมไม่ได้พบคุณเป็นเวลานานแล้ว
A : Glad to see you again.
ดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้ง
B : So am I.
ผมก็เช่นเดียวกัน

……………………………………………………………………………………………………………………….

Kanda:  Hello,  Wilai. How  are  you?

Wilai:  I’m  all right. Thank you. And  you?

Kanda:  I’m O.k.  It’s  nice  to  see  you  again.

Wilai:  It’s  nice  to  see  you  again,too.

Kanda:  Wilai, this is  my  friend, Sopa.

Wilai:  Hello, Sopa. It’s  nice to meet  you.

Sopa :  Hello, Wilai. It’s  nice  to meet  you ,too.

 

About kruchok

ชอบเทคโนโลยี กีฬา ความรู้ต่างๆ

Posted on มิถุนายน 14, 2012, in แบบฝึกหัด, kruchok. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน การทักทาย(Greeting) และการแนะนำ( Introduction).

การแสดงความเห็นถูกปิด

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: