แบบฝึกหัดเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษ

แบบฝึกหัดเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษ

Exercise 1  จงเขียนชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษ

1. อยุธยา    ……………………………………………..
2. สุโขทัย ……………………………………………….
3. พิจิตร ………………………………………………..
4.พิษณุโลก …………………………………………….
5.นครสวรรค์………………………………………….
6.อุทัยธานี ……………………………………………..
8.ชัยนาท ………………………………………………..
9.สิงห์บุรี ………………………………………………..
10.อ่างทอง ……………………………………………..
11.กาฬสินธุ์ ……………………………………………….
12.ลพบุรี ………………………………………………..
13.สระบุรี ……………………………………………….
14.สุพรรณบุรี …………………………………………
15.นครปฐม …………………………………………..
16.ปทุมธานี …………………………………………..
17.นนทบุรี……………………………………………..
18. อุบลราชธานี ……………………………………..
19.ขอนแก่น…………………………………………….
20.ศีรษะเกษ…………………………………………….
21. สุรินทร์………………………………………………
22. ฉะเชิงเทรา…………………………………………
23. นครนายก…………………………………………..
24. ปราจีนบุรี ………………………………………….
25. เชียงใหม่…………………………………………….

26. กระบี่…………………………………………….

27.ชุมพร …………………………………………….

28. ตรัง …………………………………………….

29. นครศรีธรรมราช ………………………………………..

30. นราธิวาส …………………………………………….

31.ปัตตานี…………………………………………….

32. พังงา …………………………………………….

33.พัทลุง …………………………………………….

34. ภูเก็ต …………………………………………….

35. ระนอง …………………………………………….

 36.ยะลา  …………………………………………….

37.สงขลา …………………………………………….

38. สตูล …………………………………………….

39. สุราษฏร์ธานี……………………………………………

40. สมุทรสาคร…………………………………………….

Exercise 2  จงเขียนชื่อคนเป็นภาษาอังกฤษ

1. ทศพรรณ ………………………………………….
2. เกียรติศักดิ์
………………………………………….
3. สุภาพร
………………………………………….
4. สิรยา
………………………………………….
5. กนกวรรณ
………………………………………….
6. เกวลี
………………………………………….
7. ดาว
………………………………………….
8. กุลณัฐ
………………………………………….
9. นันทิการต์ ………………………………………….
10. สุชาดา ………………………………………….
11. ประไพพิมพ์ ………………………………………….
12. วลัยพร ………………………………………….
13. ธัญชนก………………………………………….

14. นารีนาถ………………………………………….

15. โยธิน………………………………………….
16. อุทิศ ………………………………………….
17. นิรมล ………………………………………….
18. หทัยรัตน์………………………………………….

19.ศุภกิจ………………………………………….

20. วรวัตร………………………………………….

 

Advertisements

About kruchok

ชอบเทคโนโลยี กีฬา ความรู้ต่างๆ

Posted on มิถุนายน 2, 2012, in แบบฝึกหัด, kruchok. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน แบบฝึกหัดเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษ.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: