แบบฝึกหัด(Exercise3)

Exercise 3   ให้นักเรียนอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถามท้ายบทอ่าน


         Trees  and  flowers  are  plants.

Fruits  are  plants, too.

Plants  grow  in  the  parks,

       gardens  and  rivers.

Trees  are  green

Flowers  are  red,  pink,  white,

        Yellow  and  orange.

They  are  beautiful.

We  get  food  from  plants.

 

Answer  the  questions

1.Do  you  like  plants?

…………………………………

2.Do  you  grow  plants?

………………………………

3. Are  there  plants  in  water?

………………………………

4. Are  there  flowers  in  your  school?

………………………………..

5. Can  you  get  fruits  from  plants?

………………………………..

Advertisements

About kruchok

ชอบเทคโนโลยี กีฬา ความรู้ต่างๆ

Posted on กรกฎาคม 22, 2011, in kruchok. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน แบบฝึกหัด(Exercise3).

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: