แบบฝึกหัด (Exercise 2)

Exercise  2   คำชี้แจง   ให้นักเรียนนำคำศัพท์ที่ให้มา  เติมลงในประโยคให้ได้ความหมายถูกต้อง

        a.  Forests    b. shower   c. 200   d. dustbins   e clothes  bag

        f. bath        g. Fumes    h. clean    i. Paper    j. rubbish

1. We  use  less  water  in a……………than  in  a  …………………

2. Each  person  fills  about  75 ……………of ……………in  a  year.

3. Trees  help  to  keep   the  air……………..

4. …………….help  to  stop  floods.

5. You  should  use  a…………….,  not  a  plastic  bag, for  shopping.

6. Plastic  takes  over…………years  to  break  down.

7. …………….is  made   from  trees.

8. …………..from  cars   poison   the  air.

Advertisements

About kruchok

ชอบเทคโนโลยี กีฬา ความรู้ต่างๆ

Posted on กรกฎาคม 21, 2011, in kruchok. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน แบบฝึกหัด (Exercise 2).

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: