แบบฝึกหัด (Exercise 1)

ก่อนทำแบบฝึกหัด เรามาฟังการสนทนา/ การทักทายกันก่อนนะจ๊ะ เพื่อทบทวนความรู้

Exercise 1  จงอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถามด้านล่างให้ถูกต้อง

Today my teacher is not at school. He is in  Bangkok for meeting and training English. We are students of him.We have got some homework to do on the website. He puts the exercise for us to do and will check  when he comes  back.I tell my friend to get the exercise on his website and we are going to the computer’s room for printing the exercise to do our self.  It is not difficult. We can do it because it is easy and we understand. Next week we will see our teacher. We will be very happy to see him again. Now everybody miss him very much so we have to be a good students  for him  because he used to tell us about learning  is very important. We will not naughty students and we are good.  Our teacher will be pround with us. I and my friends want to be good in English like our teacher  he can listen, speak, read and write  very well. We hope  we can do the same.

1. Where is my teacher now?
      He is in………………..
2.What is he doing?
     He is………..and………..
3. Where do we get the exercise?
    We get it from his ……….
4. Our exercise are not………….and we can do.
5. If we are good, our teacher is very………
6. The teacher tells us,  English is very……………
7. The teacher is teaching us on the internet because he puts………on his website.
8. We can learn from …………. because we can ……………and can use the computer.
9. When our  teacher  comes  back,  he ……………exercise.
10. We……….him and he …….us very much.
Advertisements

About kruchok

ชอบเทคโนโลยี กีฬา ความรู้ต่างๆ

Posted on กรกฎาคม 15, 2011, in kruchok. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน แบบฝึกหัด (Exercise 1).

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: