ภาษาอังกฤษนำมาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 2

ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

  1.   Add                    ( แอด)                เพิ่ม  บวก

  2.   Download   (ดาวน์โหลด)     การส่งข้อมูลจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า   

  3.   Save                 (เซฟว์  )             ประหยัด  เก็บข้อมูล  ป้องกัน   

  4.   Promotion  (พระโม’เชิน)     การสนับสนุน,การส่งเสริม

  5.   Fax                  (แฟคซฺ)               การถอดแบบหรือทำสำเนาด้วยวิทยุหรือโทรเลข    

 6.   Cash                (แคช)                  จ่ายเงินสด,รับเงินสด    

7.   Capital           (แคพ’พิเทิล)        เมืองหลวง,ทุน,พวกนายทุน     

8.   Credit             (เครด’ดิท)           ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง

9.  Tax                   (แทคซฺ)                 ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่

10.  Overtime     (โอ’เวอะไทมฺ)     เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ

11.  Part  time     (พ้าทไทม )         การทำงานบางช่วง,  ไม่เต็มเวลา

12.  Share               (แชร์ )               มีส่วนแบ่ง  รับผิดชอบร่วมกัน

Advertisements

About kruchok

ชอบเทคโนโลยี กีฬา ความรู้ต่างๆ

Posted on กรกฎาคม 6, 2011, in kruchok. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ภาษาอังกฤษนำมาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 2.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: