ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 1

ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน 1
 1. import              ( อิมพอร์ต)                    นำเข้า  สินค้านำเข้า
 2. Export               ( เอ๊กซ์พอร์ต)       ส่งออก   สินค้าส่งออก
 3. Ticket                ( ทิกเค็ท)            ตั๋ว
 4. Flight                ( ไฟล้ท์)              เที่ยวบิน
 5. Container         ( คอนเทนเนอร์)   ตู้ส่งสินค้า
 6. Document        ( ด๊อกคูเม้นท์)      เอกสาร
 7. Customer         ( คัสทัมเมอระ)      ลูกค้า
 8. Maximum          ( แม๊กซิมั่ม,)        สูงสุด
 9. Minimum           ( มินิมั่ม)             ต่ำสุด
 10. Original            ( ออริจินัล)         ต้นกำเนิด
 11. Return              ( รีเทิร์น)             กลับ
 12. Delivery            ( ดิลิฟเวอรี่)        การส่ง การนำส่ง  
About these ads

About kruchok

ชอบเทคโนโลยี กีฬา ความรู้ต่างๆ

Posted on กรกฎาคม 6, 2011, in kruchok. Bookmark the permalink. ไม่ให้ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: